Subsidie voor oude rijkswachtkazerne Aalst

De Vlaamse Regering kent 60.000 euro conceptsubsidiëring toe aan Aalst voor de realisatie van een Sociaal Incubatiecentrum in de oude rijkswachtkazerne aan de Denderstraat.

Drie schepenen, Sarah Smeyers (N-VA), Iwein De Koninck (CD&V) en Dylan Casaer (SD&P), zetten er hun schouders onder.

Voor de realisatie van een Sociaal Incubatiecentum slaan stad en OCMW, dat de rijkswachtkazerne aankoopt,  voor het eerst de handen in elkaar samen met andere partners uit het welzijnsveld.

De subsidie zal gebruikt worden om uit te zoeken welke samenwerkingsverbanden best aangegaan worden, welk aanbod er moet zijn en hoe de site toegankelijk moet worden voor een groot en divers publiek.

Bovendien moet er een financieel plan uitgewerkt worden want een zelfbedruipend en duurzaam project is het doel. Ook de inrichting en renovatie van de site maken onderwerp uit van de studie.

Sociaal restaurant

‘Het OCMW trekt 2 miljoen uit voor de aankoop van de voormalige kazerne’, zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers.

‘We willen daar een sociaal restaurant en verschillende voorzieningen om de sociale economie ten dienste te stellen van alle Aalstenaars en sociale organisaties onderbrengen. Samen met de stad zullen we onze expertise aanwenden om de juiste mix te vinden.’

Verschillende stadsdiensten zoals Gezin worden in het verhaal betrokken.

‘Het Sociaal Incubatiecentrum moet bijvoorbeeld ook streven naar een goede afstemming en samenwerking met het Huis van het Kind dat er ook aankomt’, zegt schepen van Jeugd en Gezin Iwein De Koninck.

‘Vorige week werd ook beslist om een coördinator voor kinderarmoede aan te werven om stadsbreed en in samenwerking met het middenveld een beleid tegen (kinder)armoede te ontwikkelen.’

‘Dit dossier wordt een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende diensten. Het resultaat is dat het project door velen zal worden gedragen. Ik kijk ernaar uit om samen aan de slag te gaan om dit innoverend sociaal concept verder uit te werken’, aldus Dylan Casaer, schepen van Welzijn.

De site bestaat uit de kazerne aan de straatzijde, de garage en schietstand achteraan het perceel. De ruimte daartussen is niet bebouwd en kan aangewend worden voor recreatieve doeleinden en groen. 

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

Goeiedag Aalst houdt je dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Aalst!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...