Minister weigert vergunning helihaven in Aalst

Vanmiddag heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de milieuvergunning geweigerd van nv Heli Service Belgium. Het bedrijf wil in Aalst een helihaven en een werkplaats voor onderhoud van helikopters vestigen.

Eerder weigerde ook al de provincie Oost-Vlaanderen de milieuvergunning. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er toen 152 bezwaren ingediend. Die gingen voornamelijk over luchtvervuiling, geluidshinder en hinder door nachtvluchten.

De nv Heli Services Belgium tekende op 15 februari 2016 beroep aan tegen die beslissing. In maart en april verleenden een aantal instanties waaronder het Agentschap Zorg en Gezondheid en de gewestelijke milieuvergunningscommissie een gunstig advies.

Nu blijkt dat de aanleg van de helihaven niet in overeenstemming is met het bijzonder plan van aanleg ‘Wijngaardveld’.

Zo zou er een strook bomen uit de groenbufferzone verwijderd moeten worden om een veilige landingsbaan aan te kunnen leggen. Dat zou een bestemmingswijziging in de groenbufferzone betekenen en dat is volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet toegestaan.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

Goeiedag Aalst houdt je dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Aalst!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...