52 fruitbomen geplant aan nieuwe rondpunt Wijngaardveld

Het Wijngaardveld wordt een fruitboomgaard. Aan het nieuwe rondpunt dat werd aangelegd komen er 52 fruitbomen. Voornamelijk appelaars, perelaars en kerselaars. De stad wil de boomgaard ook toegankelijk maken voor de buurt en het moet op termijn een ontmoetingsplek worden met een zitbank of picknicktafel voor de buurtbewoners en werknemers. Op het rondpunt zelf zijn wijnranken voorzien.

Met de steun van de Vlaamse overheid werkt de stad aan de heraanleg van de verouderde bedrijventerreinen. Eén van de deelprojecten is de nieuwe rotonde aan het einde van het Wijngaardveld. Deze rotonde is intussen aangelegd met vrij liggende fietspaden en een omliggend bufferbekken. Om een passend en aantrekkelijk groenscherm in te richten als overgang tussen de nieuwe infrastructuur en het omliggende woon- en landbouwgebied, heeft de stad gekozen voor de aanleg van een nieuwe hoogstammige fruitboomgaard.

“Er werd gekozen voor oude streekeigen fruitsoorten met klinkende namen als Rozenappel, Sterappel, Jan Steen,… Deze oude variëteiten zijn minder vatbaar voor ziektes en bovendien is de smaak en geur lekkerder dan die van het meer gangbare fruit”, zegt schepen van Economie en Milieu & Natuur Katrien Beulens (onafh.). “In het najaar zal de boomgaard nog aangevuld worden met kleinfruit zoals framboos, braambes, aalbes en kruisbes. Met de bedrijvenvereniging vzw Dender Noord zal binnenkort ook besproken worden of wij kunnen samenwerken om de boomgaard op te waarderen tot ontmoetingsplek voor werknemers.”

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

Goeiedag Aalst houdt je dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Aalst!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...