Aalst wil wildgroei grote winkels inperken

De stad Aalst wil bepalen waar er grote winkels kunnen komen en waar niet. Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) en schepen Paul Stockman (CD&V) starten met een traject om de inplanting van grootschalige detailhandel in Aalst vast te leggen.

Via een ruimtelijke afbakening kan bepaald worden op welke locaties in de toekomst geen grootschalige detailhandel meer gewenst is en waar de stad grotere handelszaken wel nog toelaat.

‘Grootschalige detailhandel komt in onze stad op verschillende plaatsen voor’, zegt Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Planning en Ruimtelijke ordening.

‘Afhankelijk van de concrete omgeving leidt dit soms tot problemen rond bereikbaarheid en mobiliteit. Dit leert ons de plekken waar er in de toekomst beter geen grootschalige detailhandel meer komt en waar uitbreiding mogelijk is.’

‘Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen voor nieuwe grootschalige detailhandel is er vandaag geen kader om de inplanting van grootschalige detailhandel onderbouwd te kunnen beoordelen. Door de opstart van deze ruimtelijke afbakening kunnen we zones gaan inrichten die complementair zijn met het handelscentrum.’

‘Er dienen duidelijke voorwaarden en vereisten geformuleerd te worden over welke soort winkels we op een bepaalde locatie willen’, zegt Paul Stockman (CD&V), schepen van Economie.

‘Een dergelijke afbakening is dan ook nodig om verdere uitbreiding of wildgroei tegen te gaan en zodoende de uitholling van het kernwinkelgebied uit te sluiten. De complementariteit tussen kleinschalige en perifere grootschalige detailhandel moet bevorderd worden. De grootschalige detailhandelszones zijn noodzakelijk voor onze stad maar een verdere perifere groei van dit soort detailhandel is niet wenselijk.’

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

Goeiedag Aalst houdt je dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Aalst!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...