Aalst mag radicaliseringsambtenaar aanwerven

Aalst is één van de negen Vlaamse steden en gemeenten die van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) extra middelen krijgen om radicalisering preventief aan te pakken.

De Denderstad krijgt een enveloppe van 61.400 euro. Het project kan tot twee keer toe worden verlengd.

“Hiermee zullen we iemand aanwerven die een regierol kan opnemen,” zegt schepen van inburgering Karim Van Overmeire (N-VA). “Vanuit het onderwijs en OCMW maar ook vanuit andere sectoren zijn er veel vragen over hoe men signalen kan herkennen en hoe men ermee moet omgaan.”

“Dankzij deze ondersteuning kan iemand zich voltijds op dit probleem toeleggen. We krijgen daarmee een permanent aanspreekpunt in onze stad. Het is de bedoeling dat deze coördinator ook het terrein opgaat en samenwerkt met de politie wanneer dit nodig is.”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) toont zich blij met de versterking.

“Het spreekt voor zich dat de lokale politie al aandacht had voor deze problematiek. De politie kan echter maar optreden wanneer er een vermoeden is van strafbare feiten. Syriëstrijders en terroristen zijn maar een klein topje van de ijsberg. Om het bredere fenomeen in kaart te brengen, zitten we geregeld samen”.

D’Haese geeft hiermee uitvoering aan het federale beleid. Gezien de bevoegdheden van het lokale bestuur inzake veiligheid, zoals wettelijk vastgelegd in de artikelen van de gemeentewet, speelt de burgemeester een sleutelrol in de aanpak van deze problematiek.

De burgemeester dient daarom niet alleen een goed beeld te hebben van alle FTFs die in zijn stad hun gewone verblijfplaats hebben of er regelmatig activiteiten ontplooien, maar hij moet ook over de nodige informatie beschikken over de operationele opvolging en de genomen maatregelen met het oog op het uitoefenen van zijn bevoegdheden inzake bestuurlijke politie en preventie.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

Goeiedag Aalst houdt je dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Aalst!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...