Personeel Brantano haalt opgelucht adem

De fa­mi­lie Torfs (Schoe­nen Torfs) en Die­ter Pen­nin­ckx (Clau­dia Sträter, CKS) kopen samen met de ei­ge­naar van de Ne­der­land­se kle­ding­ke­ten Miss Etam het in nood ver­ke­ren­de Bran­ta­no, met hoofdzetel in Erembodegem (Aalst).

Bran­ta­no zit in moei­lij­ke pa­pie­ren omdat zijn moe­der­be­drijf, het Ne­der­land­se Ma­cin­tosh Re­tail, in de­cem­ber fail­liet is ver­klaard. Als niet snel een over­ne­mer zou wor­den ge­von­den, zou ook Bran­ta­no, dat markt­lei­der is in België, de boe­ken moe­ten neer­leg­gen.

Maar zover komt het niet. De Ne­der­lan­der Rens van de Schoor, die ei­ge­naar is van de Ne­der­land­se kle­ding­win­kel­ke­ten Miss Etam, neemt Bran­ta­no over.

Daar­bij krijgt hij de steun van en­ke­le Bel­gen die ste­vig hun spo­ren ver­diend heb­ben in het mo­de­win­kel­land­schap. Van de Schoor zal Bran­ta­no samen kopen met de hol­ding van de fa­mi­lie Torfs, die al ac­tief is met de keten Schoe­nen Torfs.

Ook Die­ter Pen­nin­ckx stapt in het pro­ject. Hij is de CEO van FNG Group, een be­drijf dat kle­ding­mer­ken en -ke­tens in han­den heeft zoals CKS, Fred & Gin­ger en Clau­dia Sträter.

Bran­ta­no heeft 130 win­kels in Vlaan­de­ren, Brus­sel en Wal­lo­nië. De keten boekt 140 mil­joen euro omzet en een nipte winst.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

Goeiedag Aalst houdt je dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Aalst!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...