Perkament van Keizer Karel V gevonden bij archeologische opgravingen: “ik geef Aalst de eretitel beste vazal”

Archeologen hebben een merkwaardige vondst gedaan bij de opgravingswerken in de Molenstraat. Een perkament waarin Keizer Karel V Aalst bejubeld. ‘Dit werpt een heel ander licht op de middeleeuwse en vroegmoderne geschiedschrijving van onze stad’, zegt stadsarchivaris Lieve Arnouts erover.

Bij opgravingen in de Molenstraat te Aalst botsten werklieden op een eeuwenoude metalen koker, waarin een perkament zat verborgen. Stadsarchivaris Lieve Arnouts werd erbij gehaald om zich van de authenticiteit van deze vondst te vergewissen.

Op het gevonden 16de-eeuwse perkamentenvel stond een boodschap ‘om op deselste pleck van vondtst nogh dieper te graeven’ (sic). Een tweede soortgelijke koker werd een halve meter dieper gevonden. Stadsarchivaris Arnouts sprak hierbij van een bijzonder merkwaardige trouvaille, ‘dat de middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis van de stad Aalst wel eens grondig zou kunnen hertekenen’.

De opgegraven stukken, met stelligheid verwijzend naar een prille vorm van proto-globalisering, zijn voor verder onderzoek in bewaring genomen in het Aalsterse stadsarchief. ‘Van zodra we alles nauwgezet hebben ontcijferd brengen we de Aalsterse bevolking zeker op de hoogte’, aldus Arnouts.

In het perkament geeft Keizer Karel V Aalst de titel van beste vazal, vanwege de bijzondere aanpak van de pestepidemie.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

Goeiedag Aalst houdt je dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Aalst!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...