Vaudeville rond kapel Lokerenveldstraat

De Aalsterse schepen Karim Van Overmeire (N-VA) is blij dat er nu eindelijk vooruitgang is in het dossier van de heropbouw van de stukgereden kapel in de Lokerenveldstraat (foto boven uit het Kadoc-archief).

“Maar de vaudeville over de kapel mag nu wel stoppen,” zegt hij. Hij aanvaardt de beschuldigingen aan het adres van zijn kabinet niet.

Hij ontkent niet dat hij het dossier aanvankelijk ‘problematisch’ heeft genoemd. Dat was omdat er zoveel verschillende facetten waren: een aanvankelijk onbekende dader, een verzekeringsdossier met een tegenexpertise die pas eind juni plaatsvond, een onvindbaar bouwplan en het feit dat de gronden zijn overgedragen aan AGSA dat in de zone een woonproject gaat realiseren, waardoor de kapel toch zal moeten verplaatst worden.

“Maar ik ben wel degene die het initiatief heeft genomen om het punt te laten agenderen op het college van burgemeester en schepenen van 15 juni,” zegt Van Overmeire.

“Daar is beslist om de veldkapel te laten heropbouwen in de oorspronkelijke vorm door de vrijwilligers van het buurtcomité met ondersteuning van de Stad Aalst die materialen zal aanleveren. Dit was op voorstel van het buurtcomité. Die beslissing is aan het comité overgemaakt en krijgt nu uitvoering. Ik laat het dossier nu in de goede handen van al degenen die de praktische uitwerking moeten realiseren,” zegt de schepen, “er is in elk geval geen enkele reden om mij of mijn kabinet te beschuldigen.”

olvkapelfotonaongeluk
Foto na het ongeluk (foto Joris Van Lierde, Sint-Antoniusparochie Aalst)

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

Goeiedag Aalst houdt je dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Aalst!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...