Bedrijventerrein “Dender Noord” moet veiliger en groener worden

Vanaf volgende zomer wil de stad het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan klaar hebben voor het bedrijventerrein “Dender Noord”. Bedrijven zouden dan aanvragen kunnen indienen om veiliger, moderner en groenere aanpassingen uit te voeren.

 De stad maakt verder werk van de heraanleg van de bedrijvenzones ‘Dender Noord’, de industrieterreinen langsheen de Dender in Hofstade en Aalst. Studiebureau Sweco zorgde voor het voorontwerp van de plannen, waardoor nu de wettelijke procedure voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Dender Noord” van start kan gaan.

In de zomer van volgend jaar zou dat RUP klaar moeten zijn. “Om onze bestaande bedrijventerreinen om te vormen naar hedendaagse, kwaliteitsvolle bedrijvenzones is een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Elementen zoals efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte , frissere uitstraling en beeldkwaliteit vormen de pijlers van het nieuwe RUP”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA).

De herinrichting van het bedrijventerrein moet voor een vlottere en veiligere verkeerscirculatie zorgen in een groene omgeving. “De verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van onze bedrijventerreinen is een grote prioriteit. Het RUP zal een verdere verduurzaming beogen door onder meer extra ruimte te geven aan fietsers, water en groen. Bedrijvigheid en wonen moeten in een evenwichtig nabuurschap kunnen samengaan”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijk). “Met het geplande publieke infomoment in het voorjaar zullen wij dan ook de suggesties en aandachtspunten van ondernemers en bewoners ter harte nemen.”

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

Goeiedag Aalst houdt je dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Aalst!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...